Selecteer een pagina

Algemene informatie

19 januari 2020

Nadere bijzonderheden Solistenconcours

Beste muzikanten, docenten en bestuurders,

Helaas zijn we genoodzaakt om u te moeten mededelen dat het 54ste Solisten- en Ensemblesconcours voor blaasmuzikanten en slagwerkers van 16 en 17 januari 2021 niet door kan gaan.

We hebben contact gehad met de gemeente Bladel en geen akkoord gekregen om dit evenement te organiseren met de huidige coronamaatregelen. Naar verwachting zijn alle evenementen tot en met december verboden. Het is afwachten hoe het in januari zal zijn maar we willen voorkomen dat we het solistenconcours op het laatste moment alsnog moeten afblazen.
Het was een moeilijke beslissing omdat we graag voor de individuele muzikanten iets hadden willen organiseren om naar toe te werken.

In 2022 verwachten we natuurlijk dat het Solistenconcours van Bladel weer door kan gaan in het derde weekend van januari.

Hou vol en blijf gezond!

Veel muzikale groeten, Eline Maandonks, Ineke Maandonks en Marloes Wils-Maandonks
Organisatie Solistenconcours Bladel
Koninklijke Harmonie L’Union

Uit te voeren werk

Blaasmuzikanten

Alle stukken uit het repertorium, dat op de site van het RIC (Repertoire Informatie Centrum) staat, kunnen worden gespeeld in de divisie waarin het stuk is ingedeeld of in de introductiedivisie. Alle stukken die hier niet in staan moeten door het RIC worden gecontroleerd. Dit kan via de website van het RIC en tegen een vergoeding. Ook als er van een werk maar een bepaald deel gespeeld wordt en dit niet apart in het repertorium staat als toegestaan, moet dit worden voorgelegd aan het RIC, om na te gaan of de deelnemer nog steeds in de divisie uit kan komen, waarin het stuk is ingedeeld. Oftewel: een stuk uit het repertorium kan altijd, andere stukken of delen van stukken (die niet apart zijn vermeld) moeten worden voorgelegd aan het RIC. De goedkeuring en divisie indeling hiervan dient voor 15 december 2019 kenbaar gemaakt te worden bij de organisatie. Indien bij het uit te voeren werk een pianist wenselijk is, dient u hier zelf voor te zorgen.

Slagwerkers

Slagwerkers hebben vrije keuze. Iedereen kan zich met elk stuk inschrijven in elke divisie. Er zijn geen goedkeuringen van stukken meer nodig. Er bestaat nog wel een repertorium, maar dit is ter indicatie welk stuk in welke divisie gespeeld kan worden. 

Indeling in divisies

 

Blazers hebben een vrije keuze uit het repertorium van het RIC. Het gekozen muziekwerk is in het repertorium ingedeeld in een divisie en dat is tevens de divisie waarin men zal optreden. Slagwerkers hebben vrije keuze.

Blazers kunnen uitkomen in de volgende divisies:

introductiedivisie
5e divisie
4divisie
3divisie
2divisie
1divisie

Slagwerkers kunnen uitkomen in de volgende divisies:

jeugddivisie
5e divisie
4divisie
3divisie
2divisie
1divisie

In de introductiedivisie (blazers) mag men een stuk spelen van elk niveau, waarna de jury een advies geeft in welke divisie deze solist uit zou kunnen komen. Deze divisie is niet leeftijdsgebonden.

In de jeugddivisie (slagwerk) kunnen uitsluitend solisten en ensembles deelnemen die of waarvan alle leden tijdens de concoursdag de leeftijd van 13 jaar nog niet bereikt hebben.

Beoordeling

De jury wordt benoemd door de BBM (Brabantse Bond voor Muziekverenigingen).

De blazers worden beoordeeld op: 

Muzikale uitvoering
Dynamiek en nuancering
Ritmiek en samenspel
Techniek
Klankgehalte; zuiverheid

 

 

 

Voor slagwerkers geldt dat multi-percussion inhoudt dat de deelnemer op 4 verschillende instrumenten speelt.

De slagwerkers worden beoordeeld op:

Muzikale uitvoering
Dynamiek en nuancering
Ritmiek en samenspel
Techniek
Klankgehalte; zuiverheid

 

 

Punten en prijzen

 

Voor elk van de 5 rubrieken kan maximaal 10 punten worden gegeven. De totaalscore wordt met 2 vermenigvuldigd en is de einduitslag.

60 t/m 69 punten: 3e prijs
70 t/m 79 punten: 2e prijs
80 t/m 89 punten: 1e prijs
90 t/m 100 punten: 1e prijs met onderscheiding / lof

In elke divisie van beide secties wordt een beker toegekend aan de deelnemer met het hoogst aantal behaalde punten.

Daarnaast ontvangen deelnemers met een einduitslag van 83 punten of meer, bij hun diploma een uitnodiging voor deelname aan de Brabantse Kampioenswedstrijd in Berlicum.

Opnames

Blaasmuzikanten die optreden in de Kempenzaal kunnen tegen vergoeding een opname van hun optreden krijgen. De opname wordt doorgestuurd via WeTransfer en u dient bij aankomst in Bladel door te geven of u een opname wenst te ontvangen.

Inschrijfgelden

Het voor 2020 vastgestelde inschrijfgeld bedraagt:

Solist Duo Trio Kwartet Overig
€ 22 € 30 € 36 € 44 € 50

Via het digitale inschrijfformulier wordt het inschrijfgeld direct met iDEAL betaald. Wanneer een vereniging alle deelnemers tegelijk inschrijft kan het inschrijfgeld overgemaakt worden naar IBAN-nummer NL18 RABO 0107 5994 06 t.n.v. penningmeester Harmonie L’Union. Onder vermelding van: ‘inschrijfgeld Solistenconcours + naam vereniging’. 

Als een deelnemer zich heeft ingeschreven en onverhoopt toch niet kan deelnemen, dan vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Sluitingsdatum van inschrijving

 

De sluitingsdatum voor inschrijving is 15 december 2019. De inschrijfformulieren worden in volgorde van binnenkomst op ons concourssecretariaat in behandeling genomen. Het aantal plaatsen is beperkt. Wanneer de concoursdag eerder dan de sluitingsdatum vol is wordt dit kenbaar gemaakt op de website.

Dus schrijf je snel in!

i

Privacy regeling

Bij het inschrijfformulier dienen de deelnemers van het solistenconcours aan de Koninklijke Harmonie L’Union toestemming te geven om de gegevens te bewaren en te gebruiken zoals beschreven in de Privacy Policy van L’Union onder het kopje Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers solistenconcours.

Voorwaarden

Cookie policy
Privacy policy

Algemene voorwaarden

Koninklijke Harmonie L'Union

De leukste harmonie van Nederland!